Title: Vybrané otázky z problematiky použití agenta
Other Titles: Selected topics concerning application of under cover agent
Authors: Šmídová, Mariana
Advisor: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41421
Keywords: operativně pátrací prostředky;použití agenta;beztrestnost agenta;policejní provokace;prostorové odposlechy;policejní agent;organizovaný zločin;zkouška spolehlivosti
Keywords in different language: operational and searching means;use of the undercover agent;impunity of the undercover agent;police provocation;spatial eavesdropping;police agent;organized crime;reliability test
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením platné právní úpravy institutu použití agenta v českém právním řádu a zdůrazňuje ty aspekty právní úpravy, které mohou být z hlediska použití tohoto operativně pátracího prostředku problematické. V této souvislosti je v práci podrobně rozpracována problematika beztrestnosti agenta, policejní provokace a rovněž prostorových odposlechů. Na závěr práce srovnává platnou českou a slovenskou právní úpravu použití policejního agenta.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the evaluation of the valid legal regulation of the undercover agent in the Czech legal order and emphasizes those aspects of the legal regulation that can be problematic in terms of use of this operational and searching mean. In this context, the thesis elaborates in detail the issue of agent's impunity, police provocation and spatial eavesdropping. Finally, the thesis compares the current Czech and Slovak legal regulation concerning the undercover agent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybrane_otazky_z_problematiky_pouziti agenta_DP_Mariana_Smidova.pdfPlný text práce698,39 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP Smidova.pdfPosudek oponenta práce324,11 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP Smidova -agent.pdfPosudek vedoucího práce57,34 kBAdobe PDFView/Open
pr. Smidova.pdfPrůběh obhajoby práce267,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.