Title: Místo činu a jeho trestně právní význam
Other Titles: Crime Scene and its criminal significance.
Authors: Fanta, Ondřej
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41423
Keywords: místo činu;ohledání místa činu;trestní řízení;stopy;policie české republiky;trestní právo
Keywords in different language: crime scene;crime scene investigation;criminal proceedings;criminal traces;police of the czech republic;criminal law
Abstract: Cílem mé diplomové práce je rozebrat místo činu a věnovat se především jeho trestně právnímu významu. Zároveň chci propojit trestněprávní význam s jeho kriminalistickým významem tak, aby byly všechny spojitosti srozumitelně pochopitelné a bylo na ně nahlíženo jako na jednotlivý celek. Dále se práce zaměřuje na současné metody, které jsou využívány Policií České republiky, pro ohledání a dokumentaci místa činu. V poslední části se práce zaměřuje na stopy jejich trestněprávní význam a důležitost jež mají v trestním řízení.
Abstract in different language: The aim of my diploma thesis is to analyze the crime scene and pay attention mainly to its criminal legal significance. At the same time, I want to link the criminal-law meaning with its criminalistic meaning so that all connections are comprehensible and understandable as a whole. Furthermore, the thesis focuses on current methods, which are used by the Police of the Czech Republic, for searching and documenting the crime scene. In the last part, the thesis focuses on the traces of their criminal meaning and importance in criminal proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misto_cinu_a_jeho_trestnepravni_vyznam_DP_Toukalek_2020.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Posudek - Toukalek.pdfPosudek vedoucího práce235,97 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponent_toukalek.pdfPosudek oponenta práce211,95 kBAdobe PDFView/Open
pr Toukalek.pdfPrůběh obhajoby práce259,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.