Title: Trestné činy proti životu a zdraví spáchané nedbalostním zaviněním
Other Titles: The crimes against life and health caused by negligence
Authors: Chejlavová, Petra
Advisor: Wipplinger Eduard, JUDr.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41428
Keywords: trestní právo;trestný čin;život;zdraví;nedbalost
Keywords in different language: crime law;crime;life;health;negligence
Abstract: Tato práce se zabývá trestnými činy proti životu zdraví spáchanými nedbalostním zaviněním. Začátek práce je věnován trestným činům obecně. Velká část je věnována formám zavinění, obzvlášť nedbalosti. Největší část práce je zaměřena na jednotlivé trestné činy proti životu a zdraví spáchané nedbalostním zaviněním. Část práce je také věnována srovnání se zahraničím.
Abstract in different language: This work deals with the crimes against life and health caused by negligence. The begin of the work deals with facts of the crimes general. Big part of the work is devoted to description of forms of culpability, especially description in the form of negligence. The biggest part of this work is focused on analysis of crimes against health and life caused by negligence. The part of the work is also comparation with countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Chejlavova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
posudek ved.p. Chejlavova.pdfPosudek vedoucího práce821,89 kBAdobe PDFView/Open
posudek op. DP Chejlavova.pdfPosudek oponenta práce497,22 kBAdobe PDFView/Open
pr. ob. Chejlavova.pdfPrůběh obhajoby práce342,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.