Title: Trestný čin podvodu
Other Titles: Criminal offence of fraud
Authors: Červinka, Marek
Advisor: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41429
Keywords: podvod;pojistný podvod;úvěrový podvod;dotační podvod;komparace;trestný čin;majetkové trestné činy;trestní zákoník;omyl;uvedení v omyl;majetek
Keywords in different language: fraud;fraudulent offences;offence;criminal offence;criminal code;property;insurance fraud;loan fraud;subsidy fraud;criminal law
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozborem trestného činu podvodu. Úvodní část se věnuje obecné rovině trestního práva v čele s rozborem majetkových trestných činů. Druhá kapitola je věnována historickým souvislostem vývoje trestného činu podvodu a jeho zvláštních druhů. Stěžejní třetí část se věnuje již samotnému rozboru trestného činu podvodu a jeho speciálních druhů v podobě podvodu pojistného, úvěrového a dotačního, vymezením jejich znaků, přičemž hlavní pramen poznání je zde judikatura. Závěrem práce je komparace mezi českou právní úpravou a úpravou zahraniční.
Abstract in different language: This diploma thesis takes aim to look what fraud and fraudulent offences are. Four Fraudulent offences in Czech law system are basic fraud, insurance fraud, loan fraud and subsidy fraud. Criminal code No. 40/2009 is the main source of criminal law in Czech republic. In the first part, this thesis will analyze criminal law in general. Second part is overview of how criminal offence of fraud and its special cases were developed through time. Main part of this thesis will take deeper look and analyze all four of fraudulent offences with the help of judicial decisions of Supreme court and Constitutional court of Czech republic. Comparison of fraud in Czech law system and another countries is included in the last part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Cervinka - Diplomova prace - Trestny cin podvodu.pdfPlný text práce582,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP Cervinka-podvod.pdfPosudek oponenta práce56,58 kBAdobe PDFView/Open
PosudekDP-Cervinka.pdfPosudek vedoucího práce120,67 kBAdobe PDFView/Open
pr. Cervinka.pdfPrůběh obhajoby práce305,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.