Title: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka - historie a současnost
Other Titles: Museum of Dr. Bohuslav Horák - history and present
Authors: Holek, Vladimír
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41434
Keywords: bohuslav horák;muzeum;rokycany;rokycansko;historie muzea;muzejní společnost
Keywords in different language: bohuslav horak;museum;rokycany;rokycansko;history of museum;a company of museum
Abstract: Předmětem zkoumání této bakalářské práce je historický vývoj Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Tato bakalářská práce přibližuje historii tohoto muzea od jeho založení až do roku 2005, kdy oslavilo sto let své existence, s přihlédnutím k historickému kontextu. Následně jsou v této práci uvedeny významné osobnosti spjaté se zakládáním muzea, mezi kterými vyčnívá dr. Bohuslav Horák. Práce tedy zkoumá nejen historický vývoj, ale také osobnosti zakladatelů, jejichž odkaz je v muzeu patrný i v dnešních dnech.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is historical development of the Museum of Dr. Bohuslav Horák in Rokycany. This bachelor thesis approaches the history of this museum since its foundation until 2005, when the one hundred anniversary was celebrated, with consideration to historical context. Subsequently, in this paper are mentioned important personalities connected with foundation of the museum among them the most important Bohuslav Horák.The paper examines not only personalities of founders, whose legacy can be found in the museum also in these days.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muzeum Dr. Bohuslava Horaka v Rokycanech - historie a soucasnost.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Holek O.pdfPosudek oponenta práce384,56 kBAdobe PDFView/Open
Holek V.pdfPosudek vedoucího práce103,28 kBAdobe PDFView/Open
Holek P.pdfPrůběh obhajoby práce30,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.