Title: Historie sakrálních staveb na Nýřansku
Other Titles: The history of sacral buildings in Nýřansko
Authors: Müllerová, Markéta
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41438
Keywords: nýřansko;sakrální stavby;kostely;kaple;drobné památky;kříže;boží muka;farnost nýřany
Keywords in different language: sacral buildings;churches;chapels;crisis;calvary;parish nýřany
Abstract: Ve své práci se věnuji historii sakrálních staveb na Nýřansku. Hlavním cílem práce je popsání a zdůraznění jejich historie a prozkoumání jejich současného stavu. Stručně je zde popsána také oblast Nýřanska jako takového z hlediska historického, demografického, správního a církevního vývoje. V práci také zařazuji stavby do jednotlivých architektonických slohů. Prací se snažím upozornit na to, že sakrální památky jsou často opomíjeny a zanedbávány. Pro svou práci jsem využila metodu pozorování, kdy jsem jednotlivé stavby navštívila, pořídila fotografie a zhodnotila jejich současný stav.
Abstract in different language: In this thesis I am describing the history of the sacral buildings in Nýřansko. The main goal of the thesis is to describe and to emphasize their history and to explore their current state. Next is the classification of buildings in terms of architectural styles. With this thesis I am trying to point out that sacral building are often neglected and uncared-for. In this thesis is also briefly described the region of Nýřansko, in temrs of historic, demographic, administrative and ecclesiastical development. I used the observation method, when I visited individual buildings. I take photographs and I evaluated their current state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mullerova V.doc.pdfPosudek vedoucího práce493,86 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova O.pdfPosudek oponenta práce93,04 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova P.pdfPrůběh obhajoby práce30,28 kBAdobe PDFView/Open
BP - Historie sakralnich staveb na Nyransku-Marketa Mullerova.pdfPlný text práce30 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.