Title: Život železničáře
Other Titles: Life of railwayman
Authors: Fialová, Lucie
Advisor: Kumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41442
Keywords: železnice;železničář;koněspřežka;vlakové nádraží;koleje;slang
Keywords in different language: railway;railman;koněspřežka;railway station;track;slang
Abstract: Práce je o životě želežničářů, kteří zde pracovali a vedli poněkud jiný život. V práci jsou uvedeny informace o začátcích železnice, jakým způsobem se stavěla. V první části je uveden pčátek železniční dopravy, kde byla využívána síla koní. Druhá část pak popisuje období po příchodu lokomotivy jako běžný způsb přepravy vozů. V druhé kapitole lze naleznout infomace o odívání, architektuře, která byla velmi důležitou součástí a lišila se v mnoha směrech od jiných budov. Poslední část tétot kapitoly je zaměřena na slang železničářů a je výsledkem výzkumu, který jsem provedla. Další kapitola se zaměřuje na osudy lidí, kteří na železnici strávili svůj život jako dělníci či inženýři a kteří dali vzniknout železniční dopravě, jak ji známe dnes. Poslední kapitola vypráví o běžném životě železničářů a byla sepsána na základě podkladů z rodinné kroniky. Jsou zde použita orální historie spolu s kronikou bez odborné literatury. Celá práce je koncipována od počátků železnice do roku 1938 a je důkazem změn na železnici v průběhu času.
Abstract in different language: Thesis is about life of railman, when you worked there, you have a little bit special type of life. There are informations about start of railway, where you can see a lot of informations about road, where were horses like power for traveling. The second part is about railway after the locomotive was coming. In second chapter are informations about fashion during the years on railway, architecture - because the architecture was important part of railway and buildings were special from other. And last part is about slang of railman. It is the result of research, what is done. Another chapter is about people, what worked on railway like workman or engineers. They did a lot of thing for railway and this time we can know railway with this face. There are life story. There are so important part of this and every life story is one puzzle of mosaic of railway. The last chapter is about normal life of railman, there are use information from family chronicle. There are use only information from oral history or family chronicle without specialized literature. Whole thesis is situated from beginning of railway to 1938 year and it is proof of changing the railway during the time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zivot zeleznicare 2020.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Fialova V.pdfPosudek vedoucího práce537,53 kBAdobe PDFView/Open
Fialova O.pdfPosudek oponenta práce91,19 kBAdobe PDFView/Open
Fialova P.pdfPrůběh obhajoby práce29,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.