Title: Porodnictví jako historický fenomén
Other Titles: Obsentrics as a historical phenomenon
Authors: Suchá, Eliška
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41443
Keywords: porod;porodnictví;babictví;císařský řez;dějiny lékařství;porodní bába
Keywords in different language: birth;obstetrics;midwifery;caesarean section;history of the medicine;midwife
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem porodnictví v průběhu celé historie. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol podle historických období: pravěk, starověk, středověk, renesance, novověk, 19. století, 20. století. V těchto obdobích jsem se zabývala lékařskými postupy, vynálezy i nejvýznamnějšími osobnostmi oboru porodnictví. Zdrojem pro mou práci byla jak literatura, tak také metoda oral history ve formě rozhovoru s odborníkem na dané téma - primářkou neonatologického oddělení Mulačovy nemocnice MUDr. Evou Dortovou.
Abstract in different language: This bachelor work focuses on the development of the act of childbirth throughout the history. I will study these changes in the prehistoric times, antiquity, middle ages, renaissance, modern ages, the 19th century and both halves of the 20th century separately. In these time periods I focused on medical procedures, inventions and important personalities of the field. Besides my work with literature I also used oral history in an interview with the head physician of the neonatology department of Mulačova Nemocnice in Pilsen, MUDr. Eva Dortová.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sucha V.pdfPosudek vedoucího práce142,22 kBAdobe PDFView/Open
Sucha O.pdfPosudek oponenta práce99,63 kBAdobe PDFView/Open
Sucha P.pdfPrůběh obhajoby práce29 kBAdobe PDFView/Open
Sucha Eliska BP.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.