Title: Ochranné prvky a padělání bankovek
Other Titles: Security features and counterfeit banknotes
Authors: Soukup, Roman
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41522
Keywords: bankovky;mince;čeká koruna;euro;dolar;padělání;ochranné prvky
Keywords in different language: banknotes;coins;czech crown;euro;dollar;countereit;security features
Abstract: Práce je věnována řešení problému ochranných prvků a pojícímu se tématu padělání peněz. V práci jsou popsány mince, bankovky a jejich ochranné prvky. Ochranné prvky jsou popsány ve smyslu, jaké existují, jak vznikají, kde je nalezneme, jak je odhalíme a jak se v průběhu času na bankovkách měnily. V práci jsou popsány konkrétně české bankovky, euro a dolar. Dále je řešen problém padělků ve smyslu právní úpravy, co se považuje za padělek a co pouze za poškozenou bankovku.
Abstract in different language: In this work I write about the topic of security features and the related theme counterfeit. There are described coins, banknotes and their security features. I focus on security in meaning which of them are currently used, how are they created, where can be found on banknotes, how can we discover them and how are they changing in time. I focus on the czech crown, euro and dollar. There is also described counterfeit in meaning current law and what is the difference between counterfeit and only damage banknote.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce11,19 MBAdobe PDFView/Open
Soukup DP.pdfPosudek oponenta práce183,62 kBAdobe PDFView/Open
pr. Soukup.pdfPrůběh obhajoby práce277,1 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho DP - Soukup Roman.pdfPosudek vedoucího práce155,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.