Title: Mezinárodní výměna informací pro daňové účely
Other Titles: International exchange of tax information
Authors: Gola, Michal
Advisor: Nocar Josef, Ing.
Referee: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41525
Keywords: mezinárodní výměna informací pro daňové účely;mezinárodní spolupráce při správě daní;daňové ráje;daňové úniky;spontánní výměna;výměna na žádost;automatická výměna;smlouvy o zamezení dvojímu zdanění;dohody o výměně informací v daňových záležitostech;úmluva o vzájemné správní pomoci při správě daní;mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech;společný standard pro oznamování;foreign account tax compliance act;oecd.
Keywords in different language: international exchange of tax information;international cooperation between tax administration;tax havens;tax evasion;spontaneous exchange;exchange upon request;automatic exchange;double taxation treaties;tax information exchange agreements;convention on mutual administrative assistance in tax matters;multilateral competent authority agreement;common reporting standard;foreign account tax compliance act;oecd.
Abstract: Mezinárodní výměna informací pro daňové účely mezi různými jurisdikcemi je důležitým prvkem mezinárodní spolupráce voblasti daní, jelikož jurisdikce zpravidla nemohou sledovat ekonomickou aktivitu tuzemských daňových poplatníků v zahraničí a daňové úniky jsou tak na dosah ruky. Spolupráce v oblasti mezinárodní výměny daňových informací může mít mnoho podob, které jsou též nazývány jako její druhy, avšak její konečná podoba bude záviset toliko na právním nástroji, který si konkrétní jurisdikce zvolí pro uskutečnění výměny informací. Cílem této práce je proto představit mezinárodní výměnu daňových informací jako celek a zároveň zanalyzovat dostupné právní nástroje z pohledu jejich efektivity pro samotnou výměnu informací.
Abstract in different language: International exchange of information for tax purposes between different jurisdictions is an essential part of international cooperation between tax administrations since jurisdictions generally cannot track the international economic activity of their taxpayers and, thus, tax evasion is within their hand's reach. Cooperation in the field of information exchange can take many forms, also known as its types, however, the final form will depend solely on the legal instrument chosen by the particular jurisdiction. The aim of this thesis is therefore to present the international exchange of tax information as a whole and at the same time to analyse available legal instruments in terms of their effectiveness in the process of information exchange.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal Gola_diplomova prace_Mezinarodni vymena informaci pro danove ucely.pdfPlný text práce763,75 kBAdobe PDFView/Open
Gola DP.pdfPosudek oponenta práce189,08 kBAdobe PDFView/Open
POSUDEK_DP_M_Gola.pdfPosudek vedoucího práce193,85 kBAdobe PDFView/Open
pr. Gola.pdfPrůběh obhajoby práce321,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.