Title: Možnosti využití sady ergoPAK pro aplikační účely
Other Titles: Options of Using ergoPAK Portable Analysis Kit for Application Purposes
Authors: Fuksa, Ondřej
Advisor: Edl, Milan
Referee: Görner, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4153
Keywords: ergoPAK;ergonomie;ergonomická metody;fyzická zátěž;pracovní poloha;hygienický limit
Keywords in different language: ergoPAK;ergonomics;ergonomic methods;physical load;working position;hygienic limit
Abstract: Bakalářská práce seznamuje s ergonomickou měřící sadou ergoPAK a jejím praktickým využitím na vybraných experimentálních měření. Tato měření jsou v práci porovnány se státními nařízeními v platném znění. Práce dále uvádí výňatky těchto nařízení norem a informativní úvod do problematiky ergonomie.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to introduce the ergoPAK ergonomic tool kit and options of its usage demonstrated on selected experimental tests. Resulted data are compared with the normative regulations valid in the Czech Republic. Theoretical part of this thesis includes selected parts of these regulations and introduces basic theory of ergonomics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fuksa_Ondrej_BP_Moznosti_vyuziti_sady_ergoPAK_pro_aplikacni_ucely.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Fuksa_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce477,24 kBAdobe PDFView/Open
Fuksa_oponentni_posudek.pdfPosudek oponenta práce818,5 kBAdobe PDFView/Open
Fuksa_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce419,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.