Title: Optimalizace přenosové kapacity elektrické sítě pro obchodní\\ účely
Other Titles: Optimization of the power network transfer capability for business purposes
Authors: Louda, Jiří
Advisor: Střelec Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Voráč Přemysl, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41544
Keywords: elektrické sítě;přenos elektrické energie;optimalizace topologií;optimalizace phaseshift transformátorem;particle swarm optimalizace;genetické algoritmy;matpower;line outage distribution factors (lodf);remaining available margin
Keywords in different language: power network;power transmission;topology optimization;phase shifting transformer (pst) optimization;particle swarm optimization;genetic algorithm;matpower;line outage distribution factors (lodf);remaining available margin
Abstract: Cílem diplomové práce je optimalizace přenosové kapacity vedení. V teoretické části této diplomové práce je popsáno propojení trhu v Evropě, přístup založený na ATC a Flow-based metodě, optimalizace pomocí změny topologie a phase-shift transformátorů, metody optimálního toku v síti, evoluční algoritmy a analýza citlivosti distribučních faktorů. Praktická část se zabývá implementací konvenčních a evolučních algoritmů v programovacím jazyku MATLAB R2018a, kde je využit open-source soubor MATPOWER. Genetické algoritmy za použití roulette wheel selekce a Particle Swarm optimalizace byly zvoleny a následně aplikovány k optimalizaci přenosové kapacity vedení. V závěru kapitol je uvedeno srovnání výsledků poskytnutých těmito algoritmy.
Abstract in different language: The diploma's thesis focuses on the optimization of the power transfer capacity. The theoretical part of this diploma's thesis describes Market coupling in Europe, ATC and Flow-based approach, Topology and Power Shifting Transformers remedial actions, Optimal Power Flow methods, Evolutionary algorithms and sensitivity analysis of distribution factors. In the practical part, the evolutionary and conventional algorithms were implemented, where MATLAB R2018a was selected as an effective programming language containing the open-source package called MATPOWER. The most promising evolutionary algorithms Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms - roulette wheel were utilized. The analysis and performance assessment was performed and included into the end of every remedial action chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Louda.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFView/Open
louda-v.pdfPosudek vedoucího práce769,54 kBAdobe PDFView/Open
louda-o.pdfPosudek oponenta práce838,47 kBAdobe PDFView/Open
louda-p.pdfPrůběh obhajoby práce407,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.