Title: Analýza a racionalizace procesů při konstrukci a produkci částí etiketovacích strojů
Other Titles: Analysis and improvement in design and production of labeling machines parts
Authors: Nguyen, Anh Vu
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41608
Keywords: racionalizace;analýza;ergonomie;průmyslové inženýrství;strojírenství
Keywords in different language: improvements;analysis;ergonomics;industrial engineering;mechanical engineering
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou a racionalizací částí etiketovacích strojů ve společnosti Krones AG. Se zaměřením na vodící systém nádob. Výstupem jsou návrhy zlepšení, které zlepšují celkovou ergonomii v určitém pracovním úseku.
Abstract in different language: This Master's thesis analyses and suggest some improvements on part of the label machine in the Krones AG company. The focus point is the container guiding system. In conclusion are suggestions for improvements of the ergonomics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU_FST_KPV_DP_Nguyen.pdfPlný text práce17,62 MBAdobe PDFView/Open
Nguyen20 DP.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Posudek DP Nguyen - oponent.pdfPosudek oponenta práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Nguyen20082020161343.pdfPrůběh obhajoby práce381,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.