Title: Ergonomická analýza vybraných montážních pracovišť
Other Titles: Ergonomic analysis of selected assembly workplaces
Authors: Černík, Tomáš
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Görner Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41611
Keywords: ergonomie;antropometrie;rula;siemesn jack;xsens
Keywords in different language: ergonomics;anthropometrie;rula;siemens jack;xsens
Abstract: Diplomová práce se zabývá ergonomickými analýzami vybraných montážních pracovišť. V první části se práce zaměřuje na teoretický popis řešené problematiky. Druhá část obsahuje analýzy současného stavu ne pracovištích a jejich výsledky. Následné návrhy na zlepšení situace na pracovištích a opětovné analýzy navrhovaných stavů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with ergonomic analyzes of selected assembly workplaces. In the first part, the work focuses on a theoretical description of the problem. The second part contains analyzes of the current state of workplaces and their results. Subsequent proposals to improve the situation in the workplace and re-analyze the proposed conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas Cernik.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Cernik.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-oponenta-DP_2020_Cernik.pdfPosudek oponenta práce207,8 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Cernik20082020153159.pdfPrůběh obhajoby práce566,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.