Title: Zvýšení efektivity práce na výrobní lince
Other Titles: Increasing the efficiency of work on the production line
Authors: Král, Filip
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41614
Keywords: průmyslové inženýrství;výrobní linky;montážní linky;efektivita práce;prostorové uspořádání výroby;ergonomie;plýtvání
Keywords in different language: industrial engineering;production lines;assembly lines;work efficiency;spatial arrangement of production;ergonomics;waste
Abstract: Diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity práce na výrobní lince. První část je věnována teorii výroby, včetně výrobních linek a faktorů ovlivňujících efektivitu práce. V druhé části práce je analyzován současný stav výrobní linky a jsou navrženy způsoby, které vedou ke zvýšení efektivity práce. Nejvhodnější řešení je v poslední části práce zhodnoceno.
Abstract in different language: This thesis deals with increasing the efficiency of work on the production line. The first part is devoted to the theory of production, including production lines and factors affecting work efficiency. The second part of the thesis analyzes the current state of the production line and suggests ways to increase work efficiency. The best solution is evaluated in the last part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Kral.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Kral20 DP_oponentni_posudek.pdfPosudek oponenta práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Kral.pdfPosudek vedoucího práce3,98 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kral20082020150132.pdfPrůběh obhajoby práce480,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.