Title: Tvorba pracovních postupů pro konstrukční procesy
Other Titles: Creation of workflows for design processes
Authors: Sobota, Michal
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Rybnikár Filip, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41619
Keywords: proces;modelování procesu;metody;procesní řízení;mapování procesů;analýza toku hodnoty;procesní model
Keywords in different language: proces;proces modeling;methods;engineering;proces mapping;value flow analysis;proces model
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou konstrukčních procesů ve firmě Siempelkamp Bohemia. S využitím vhodného programu zmapovat procesy a pomocí vybrané metody zlepšit konstrukční procesy. Cílem práce je odhalit plýtvání v nevýrobních procesech, nalezená plýtvání eliminovat a zlepšit procesy v podniku.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the analysis of design processes in the company Siempelkamp Bohemia. Using a suitable program, map the processes and use selected method to improve engineer processes. The aim of the work is reveal waste in non-production processes, eliminate wastes found and improve processe in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal Sobota.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
Sobota_hodnoceni_DP.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Sobota.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Sobota21082020121506.pdfPrůběh obhajoby práce444,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.