Title: Odpady z konzumace kávy a čaje jako zdroj porézního uhlíku.
Authors: Forejtová, Jana
Advisor: Duchek Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kovářík Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41640
Keywords: porézní uhlík;aktivace;kávová sedlina;zhodnocování odpadů
Keywords in different language: porous carbon;activation;coffee grounds;waste recovery
Abstract: Diplomová práce obsahuje popis přípravy porézního uhlíku z kávové sedliny, charakterizaci výsledného produktu pomocí analytických metod a zhodnocení vlivu chemicko-fyzikální aktivace na parametry porézního produktu.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a description of the preparation of porous carbon from coffee grounds, characterization of the final product using analytical methods and evaluation of the influence of chemical-physical activation on the parameters of the porous product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Forejtova.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni oponenta DP_Forejtova_Kovarik.pdfPosudek oponenta práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DP_Forejtova.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Jana FOREJTOVA.pdfPrůběh obhajoby práce3,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.