Title: Porovnání standardního a kryogenního tepleného zpracování nástrojové oceli
Authors: Stehlík, Adam
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tichá Iveta, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41642
Keywords: tepelné zpracování;hluboké kryogenní zpracování;maraging oceli;precipitační vytvrzování;mechanické vlastnosti;tribologické vlastnosti;ebsd;rtg difrakce
Keywords in different language: steel heat treatment;deep cryogenic treatment;maraging steels;age hardening;mechanical properties;tribological properties;ebsd;x-ray diffraction
Abstract: Diplomová práce se zabývám vlivem kryogenního zpracování na nástrojové oceli. Teoretická část se zabývá rozdělením konvenčních nástrojových ocelí a maraging ocelí, jejich tepelným a kryogenním zpracováním. V experimentální části je sledován vliv kryogenního zpracování na mechanické a tribologické vlastnosti maraging oceli třídy 18 Ni 300. Je zde také proveden mikrostrukturní rozbor s využitím světelné a řádkovací elektronové mikroskopie a fázové analýzy pomocí difrakce zpětně odpražených elektronů a rentgenové difrakce.
Abstract in different language: The aim of this thesis is the influence of cryogenic treatment on tool steels. The theoretical part engage with the division of conventional tool steels and maraging steels, their thermal and cryogenic processing. In the experimental part, the influence of cryogenic processing on the mechanical and tribological properties of maraging steel grade 18 Ni 300 is studied. There is also a microstructural analysis using light and scanning electron microscopy and phase analysis using backscattered electron diffraction and X-ray diffraction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final_stehlik.pdfPlný text práce8,97 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni oponenta DP - Adam Stehlik_2.pdfPosudek oponenta práce105,77 kBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DP-Stehlik.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Adam STEHLIK.pdfPrůběh obhajoby práce3,85 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.