Title: Vliv tepelně mechanického zpracování na mikrostrukturu a vlastnosti oceli se zvýšeným obsahem hliníku
Authors: Nováček, Petr
Advisor: Jandová Dagmar, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Jirková Hana, Dr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41652
Keywords: trip oceli;vysocepevné oceli;tepelně - mechanické zpracování;precipitace;karbid niobu nbc;velikost austenitického zrna;mikrostruktura;sem;tem
Keywords in different language: trip steel;high strenght steel;thermo - mechanical processing;precipitation;niobium carbides;prior austenite grain size;microstructure;sem;tem
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vlivem tepelného a tepelně - mechanického zpracování na mikrostrukturu a vlastnosti TRIP oceli se zvýšeným obsahem hliníku. Byly stanoveny různé režimy tepelného a tepelně - mechanického zpracování za účelem zjištění vlivu podmínek zpracování (teplota austenitizace, izotermická prodleva v oblasti bainitické transformace, deformace) především na výslednou mikrostrukturu a rozpouštění precipitátů karbidu niobu NbC do tuhého roztoku s využitím SEM a TEM. Dále byly provedeny mechanické zkoušky (tvrdost dle Vickerse, zkouška tahem) a hodnocení velikosti původního austenitického zrna v závislosti na teplotě austenitizace.
Abstract in different language: This thesis deals with the influence of thermo - mechanical processing on the microstructure and mechanical properties of TRIP steel with higher aluminium content. Different thermo - mechanical conditions were provided to determine the influence of temperature, bainite isothermal holding and plastic deformation on niobium carbides precipitation and final microstructure. The precipitates and microstructure were characterized by TEM and SEM. The mechanical properties and prior austenite grain size were also evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_NOVACEK.pdfPlný text práce15,57 MBAdobe PDFView/Open
DP_Novacek_oponentsky posudek_bez podpisu.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
posudek DP-Petr Novacek.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Bc. Petr NOVACEK.pdfPrůběh obhajoby práce3,88 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.