Title: Automatizace výrobního zařízení kompozitních listových per Daimler NCV3 (Sprinter)
Other Titles: Automatization of composite leaf spring Daimler NCV3 (Sprinter) production line
Authors: Lucák, Ondřej
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Ukašíková Milada, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41672
Keywords: kompozitní pružina;montážní stroj;automatizace;kuličkový šroub;pneumatický válec;pevnostní analýza;servomotor
Keywords in different language: composite leaf spring;production line;automatization;ball screw;pneumatic components;stress analysis;servomotor
Abstract: Práce pojednává o vytvoření automatické montážní linky pro kompozitní pružiny, které jsou používání v užitkových dodávkách Mercedes Benz Sprinter. V rešerši je popsané současné řešení, dále jsou nastíněny 3 návrhy, zhotovena ekonomická analýza a vybrané výsledné řešení. V konstrukční části je vytvořen manipulátor, který přemisťuje pružiny mezi jednotlivými pracovišti, včetně pevnostních a kapacitních výpočtů.
Abstract in different language: This diploma thesis refers about designing a new montage line for composite leaf springs which are used in the Mercedes Benz Sprinter vans. The current line is described in the first part of the thesis. Three different designs are made, evaluated and the best one is picked in the second part. In order to move springs between the stations a manipulator is designed, calculated and described in the last part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lucak_CD.pdfPlný text práce8,71 MBAdobe PDFView/Open
DP_Lucak_Ondrej_Hodnoceni_vedouciho_Lasova.pdfPosudek vedoucího práce441,84 kBAdobe PDFView/Open
DP_Lucak_Ondrej_Oponentni_posudek_Ukasikova.pdfPosudek oponenta práce590,24 kBAdobe PDFView/Open
Lucak_Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce248,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.