Title: Zprostředkování umění dětem v mateřské škole
Other Titles: Introducing art to children in kindergarten
Authors: Knorrová, Edita
Advisor: Plíhalová Monika, Mgr.
Referee: Podlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41701
Keywords: výtvarná činnost;umění;umělecké dílo;mateřská škola;začít spolu;kresba;malba;reliéf;socha
Keywords in different language: art;art works;preschool education;step by step;painting;drawing;relief;sculpture
Abstract: Bakalářská práce je aplikačního charakteru. Popisuje možnosti zprostředkování uměleckého díla dětem v mateřské škole. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů umění a umělecké dílo, způsoby vnímání uměleckého díla dítětem předškolního věku a muzejní a galerijní animaci. V praktické části bakalářské práce je prezentován návrh projektu složený z výtvarných úkolů zaměřeného na představení vybraných uměleckých děl dětem prostřednictvím výtvarných aktivit. Projekt byl ověřen v praxi v mateřské škole, která pracuje podle programu Začít spolu. Součástí práce je reflexe jednotlivých výtvarných úkolů i projektu jako celku.
Abstract in different language: The undergraduate thesis discusses the use of art works with pre-school children in kindergartens. The theoretical part outlines key topics and terms in art studies, children's perception and appreciation of art, and arteducation in galleries. The practical part presents an art project involving a set of tasks around art works targeted at pre-school children. The activities piloted in a Step by Step Program kindergarten are then reflected on and the value of the art project is further explored.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knorrova_Edita_bakalarska prace_Zprostredkovani umeni detem v MS_0.pdfPlný text práce7,54 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Knorrova Edita.pdfPrůběh obhajoby práce251,83 kBAdobe PDFView/Open
Knorrova_posudek_V_Plihalova.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Knorrova_posudek_O_Podlispsky.pdfPosudek oponenta práce873,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.