Title: Žatecké historické průmyslové objekty v povědomí současného obyvatelstva
Other Titles: Historical industrial objects in conditions of current population in Saaz
Authors: Barborková, Lenka
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41840
Keywords: historie;průmysl;budovy;žatecko;povědomí;obyvatelstvo;německé obyvatelstvo;židé;didaktický materiál;1. stupeň
Keywords in different language: history;industry;buildings;saaz;region;awereness;local residents;jews;german population;didactic material;primary school
Abstract: Diplomová práce byla vypracována na katedře německého jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v letech 2019/2020. První část práce popisuje historicky stav průmyslovych objektů postavenych v Žatci do roku 1945. Každy objekt byl popsán zvlášť z hlediska historie a aktuálního stavu využití. Praktická část práce je zaměřena na zjištění míry povědomí žateckého obyvatelstva o těchto objektech a jejich historii. Dále byl navržen didakticky materiál, v podobě tydenního projektu, díky kterému se žáci 1. stupně základní školy mohou seznámit s problematikou historickych průmyslovych budov. Dochází tak k osvětě mladé generace a přímému zvyšování míry povědomí o průmyslovém kulturním dědictví žateckého regionu.
Abstract in different language: The diploma thesis was prepared at the Department of German language at the Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen in 2019/2020. The work is focused to describe history conditions of industrial buildings, built in Saaz until 1945. Each building was described separately in terms of history and current state of use. Within the practical part of the diploma thesis, the level of awareness was determined, by Saaz local residents, related to industrial buildings and their history. Primary school students can get acquainted with the issue of historic industrial buildings by didactic material designed, in form of one-week project, at conclusion of this thesis. Therefore, young generation is enlightened, in context of cultural-industry heritage of Saaz region, consequently the level of awareness is increasing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_ PRA_CE_BARBORKOVA_.pdfPlný text práce28,1 MBAdobe PDFView/Open
Barborkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce737,62 kBAdobe PDFView/Open
Barborkova_op.pdfPosudek oponenta práce729,41 kBAdobe PDFView/Open
Barborkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce3,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.