Title: Diagnostické metody pevných dielektrických materiálů
Other Titles: Diagnostic methods of solid dielectric materials
Authors: Frank, Jan
Advisor: Michal Ondřej, Ing.
Referee: Hornak Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41845
Keywords: dielektrické látky;elektrický průraz;dielektrické ztráty;polarizační index;rezistivita;statistické vyhodnocení;pryskyřice
Keywords in different language: dielectric materials;electrical breakdown;dielectric loss;polarization index;rezistivity;statistical evaluation;resin
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na jednotlivé diagnostické metody, kterými lze prozkoumat vlastnosti pevných dielektrických materiálů. Cílem bakalářské práce je vysvětlit děje v dielektrických materiálech, popsat zkoumané elektrické vlastnosti a metody používané k jejich kvantifikaci. Dalším cílem byla aplikace několika metod pro stanovení primárně elektrických parametrů na předložených sadách izolačních materiálů (pryskyřic) a statistické vyhodnocení naměřených dat.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis is focused on diagnostic methods by which properties of solid dielectric materials can be investigated. The goal of this thesis is to explain actions in dielectric materials, to describe investigated electrical properties and methods used for quantification. The second goal is application of several methods for determininig primarily electrical parameters on submitted sets of insulation materials (resin) and statistically evaluate measured data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_frankj_final_version.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
082170_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce954,31 kBAdobe PDFView/Open
082170_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
082170_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce87,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.