Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTureček Oldřich, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHanzlíček, Tomáš
dc.contributor.refereeZuzjak Ladislav, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-22
dc.date.accessioned2020-11-10T00:39:29Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:39:29Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-19
dc.identifier82180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41853
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukcí přípravku pro navrhování a testování reproduktorových výhybek různých topologii. V práci jsou uvedeny postupy návrhu tlumivek se vzduchovým jádrem, výpočty součástek jednotlivých výhybek, návrh zjednodušení přípravku, návrh bedny pro přípravek a umístění součástek do bedny tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. Přípravek bude univerzální pro dvoupásmové, třípásmové a čtyřpásmové výhybky 1., 2., a 3. řádu.cs
dc.format41 s. (43 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreproduktorcs
dc.subjectvzduchové tlumivkycs
dc.subjectvýhybkacs
dc.subjectkompenzace kmitací cívkycs
dc.subjectvyrovnání citlivostics
dc.titleRealizace přípravku pro návrh výhybek pro pasivní reprosoustavycs
dc.title.alternativeSystem for passice crossover developmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis deals with the construction of a jig for designing and testing loudspeakers crossover of various topologies. The work presents the procedures of design of chokes with air core, calculations of components of individual crossover, design of simplification of the jig, design of the box for the jig and placement of components in the box so that they do not interfere with each other. The device will be universal for two-band, three-band and four-band crossover of the 1st, 2nd and 3rd order.en
dc.subject.translatedloudspeakeren
dc.subject.translatedair chokesen
dc.subject.translatedcrossoveren
dc.subject.translatedvoice coil compensationen
dc.subject.translatedsensitivity compensationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Hanzlicek_Tomas.pdfPlný text práce10,71 MBAdobe PDFView/Open
082180_oponent.pdfPosudek oponenta práce962,16 kBAdobe PDFView/Open
082180_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce988,39 kBAdobe PDFView/Open
082180_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce70,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.