Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPolanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHáže, Daniel
dc.contributor.refereeProsr Pavel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-22
dc.date.accessioned2020-11-10T00:39:30Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:39:30Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-16
dc.identifier82181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41854
dc.description.abstractZáměrem této bakalářské práce je průzkum strategií a aplikačních možností samouzdravujících polymerů v elektrotechnice, do které moderní materiálové inženýrství stále více zasahuje. První kapitola práce je věnována základním termínům z oblasti polymerů, které jsou následně aplikovány v následujících kapitolách. Další část práce popisuje principy obecných postupů používaných k dosažení samouzdravujícího efektu. V části týkající se aplikačních možností samouzdravujících polymerů je proveden rozbor aplikačních možností s důrazem na elektrotechnický průmysl. Zde jsou jednotlivé metody prozkoumány z pohledu použitých technologií, návrhových možností a vlastností realizovaných vzorků. V závěru jsou jednotlivé aplikační možnosti rozebrány a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zde zmíněny doporučení dalších potenciálních aplikačních možností pro elektrotechniku.cs
dc.format44 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsamouzdravovánícs
dc.subjectmonomercs
dc.subjectpolymercs
dc.subjectpolymerizacecs
dc.subjectchemická vazbacs
dc.subjectinterdifuzecs
dc.subjectmikrokapslecs
dc.subjectmikrovaskulární síťcs
dc.subjectelektrotechnikacs
dc.subjectpneumatikacs
dc.subjectlakcs
dc.subjecttranzistorcs
dc.subjectkabelcs
dc.subjectvodičcs
dc.subjectdisplej.cs
dc.titleSamouzdravující polymery a jejich perspektiva v elektrotechnicecs
dc.title.alternativeSelf-healing polymers and their perspective in electrical engineeringen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis aims to investigate the strategies and application possibilities that are used in the field of self-healing polymers in electrical engineering, which is increasingly involved in modern material engineering. The first chapter is devoted to basic terms in the field of polymers which are subsequently applied in the following chapters. The next part describes the principles of general procedures used to achieve a self-healing effect. In the part concerning the application possibilities of self-healing polymers, an analysis of application possibilities is performed with an emphasis on the electrical industry. The individual methods are examined for used technologies, design possibilities and properties of realized samples. The individual application possibilities are analysed in conclusion and their advantages and disadvantages are evaluated. Recommendations of other potential application possibilities for electrical engineering are also mentioned here.en
dc.subject.translatedself-healingen
dc.subject.translatedmonomeren
dc.subject.translatedpolymeren
dc.subject.translatedpolymerizationen
dc.subject.translatedchemical bondingen
dc.subject.translatedinterdiffusionen
dc.subject.translatedmicrocapsulesen
dc.subject.translatedmicrovascular networken
dc.subject.translatedelectrical engineeringen
dc.subject.translatedtireen
dc.subject.translatedvarnishen
dc.subject.translatedtransistoren
dc.subject.translatedcableen
dc.subject.translatedwireen
dc.subject.translateddisplay.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_hazed.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
082181_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
082181_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce967,07 kBAdobe PDFView/Open
082181_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce92,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.