Title: Systém na ovládání miniaturních robotů
Other Titles: Control system of miniature robots
Authors: Šedivec, Jiří
Advisor: Juřík Martin, Ing.
Referee: Mach František, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41856
Keywords: plánování trajektorie objektů v ploše;řízení miniaturních robotů;dijkstrův algoritmus;a star algoritmus
Keywords in different language: planning the trajectory of objects in the area;miniature robots control;dijkstra algorithm;a star algorithm
Abstract: Cílem práce bylo prostudovat možnosti plánování trajektorie pohybu objektu v ploše, vytvořit uživatelské rozhraní pro ovládání již vytvořených modulů a naprogramovat základní algoritmy hledající optimální trajektorii v ploše. V době zadání této bakalářské práce bylo ovládání modulů limitované. Řízení bylo prováděno pomocí počítačového terminálu. Pro vytvoření algoritmů, řešící problematiku hledání cesty, bylo použito objektově orientované programování ve skriptovacím jazyce MATLAB. Grafické uživatelské rozhraní bylo vytvořeno v prostředí App Designer nástroje MATLAB, které je určeno pro tvorbu webových a desktopových aplikací. Výsledkem řešení je okenní aplikace využívající několik druhů algoritmů hledajících optimální cestu v ploše. Aplikace dále umožňuje uživateli řídit miniaturní roboty a několik podpůrných prvků ovládající celou platformu (webkamera, zdroj elektrického napájení, LED osvětlení).
Abstract in different language: Objectives of this bachelor thesis were to study options of object path planning in the area, develop a user interface for miniature robot control and program path planning algorithms. At the time when the thesis was assigned, the robot control was very limited. All the tasks were performed using a computer terminal. Object oriented programming in the MATLAB scripting language was used to program the path planning algorithms. The graphical user interface was developed using App designer, which is a development tool of MATLAB, used for web and desktop applications development. Result of this thesis is a desktop application, which uses several types of path planning algorithms. The application allows user to control miniature robots and other supporting elements (webcam, power supply, LED lights).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sedivec.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
082184_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce861,38 kBAdobe PDFView/Open
082184_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
082184_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.