Title: Vývoj otáčkoměru pro elektrický pohon
Other Titles: Electric drive speedometer development
Authors: Bartůněk, David
Advisor: Kroneisl Michal, Ing.
Referee: Glac Antonín, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41858
Keywords: otáčkoměr;irc;rs422;senzory
Keywords in different language: speed sensor;irc;rs422;sensor
Abstract: V bakalářské práci jsou nejprve popsány senzory pro měření otáček a úhlu natočení. Dále je pozornost věnována vývoji hardwaru pro IRC senzor, výběru vhodných komponent a jejich zapojení. Přenos signálu mezi senzorem a mikrokontrolérem je uskutečněn pomocí RS422 sběrnice. Dále se zde nachází popis softwaru pro mikrokontrolér a výpočet důležitých hodnot pro správnou funkci. Najdeme zde také ověření funkčnosti na elektrickém pohonu.
Abstract in different language: In the bachelor theses the sensors for measuring speed and angle are described. Furthermore, the work focuses on the development of hardware for IRC sensor, by selecting suitable components and their connections. The signal transmission between the sensor and the microcontroller is carried out using the RS422 bus. There is also a description of the software for the microcontroller and the calculation of important values for proper operation. There is also a verification of functionality on the electric drive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
082187_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
082187_oponent.pdfPosudek oponenta práce747,46 kBAdobe PDFView/Open
082187_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce85,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.