Title: Realizace elektronkového zesilovače pro kytaru
Other Titles: Realization of guitar vacuum tube amplifier
Authors: Gudovich, Andrei
Advisor: Stifter Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Bouzek Stanislav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41859
Keywords: elektronkový zesilovač;zesilovač pro kytaru.
Keywords in different language: tube amplifier;valve amplifier;guitar amplifier.
Abstract: Daná bakalářská práce se věnuje návrhu a realizací elektronkového nízkofrekvenčního ze silovače pro elekrtokytaru. Cílem diplomové práce je stanovení požadavků na technické parametry elektronkového zesilovače pro kytaru a realizace zařízení jenž odpovídá definovaným parametrům, návrh a provedení měření jeho technických charakteristik podle platných norem a cenová kalkulace nákladů na realizaci celého zařízení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the implementation of a low-frequency tube amplifier for electric guitar. The aim of the diploma thesis is determination of the requirements for the techni cal parameters of the guitar tube amplifier and the implementation of equipment that corresponds to the defined parameters, design and measurement of its technical characte ristics according to applicable standards and costing for the implementation of the entire equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gudovich_BP.pdfPlný text práce6,11 MBAdobe PDFView/Open
082363_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce968,33 kBAdobe PDFView/Open
082363_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
082363_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.