Title: Hlasem ovládaná meteostanice
Other Titles: Voice controlled weather station
Authors: Zieba, Jakub
Advisor: Švec Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Šmídl Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41871
Keywords: meteostanice;hlasový dialogový systém;internet věcí;speechcloud;rest api;openweathermap;raspberry pi
Keywords in different language: weather station;spoken dialog system;internet of things;speechcloud;rest api;openweathermap;raspberry pi
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením jednoduché hlasově ovládané meteostanice, jejíž součástí je hlasový dialogový systém využívající platformu SpeechCloud. Tento systém slouží k zodpovídání otázek týkajících se lokální předpovědi počasí získávané ze služby OpenWeatherMap a aktuálních a zaznamenaných hodnot teploty a vlhkosti získávaných pomocí připojeného senzoru.
Abstract in different language: This paper describes the process of designing and creating a simple voice controlled weather station including a spoken dialog system which is using the SpeechCloud platform. This system's purpose is answering questions about local weather forecast coming from the OpenWeatherMap service and about current and past values of temperature and humidity acquired using the attached sensor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_zieba.pdfPlný text práce648,49 kBAdobe PDFView/Open
zieba.pdfPrůběh obhajoby práce538,82 kBAdobe PDFView/Open
zieba-v.pdfPosudek vedoucího práce739,38 kBAdobe PDFView/Open
zieba-o.pdfPosudek oponenta práce684,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.