Title: Využití moderních výukových metod v praxi waldorfské školy
Other Titles: Using of modern teaching methods in the waldorf school.
Authors: Majerová, Žanna
Advisor: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41888
Keywords: waldorfská škola;alternativní školy;rudolf steiner;ruský jazyk;metody;tradiční výukové metody;moderní výukové metody;projektová výuka;brainstorming;diskuse.
Keywords in different language: waldorf school;alternative schools;rudolf steiner;russian language;methods;traditional teaching methods;modern teaching methods;project teaching;brainstorming;discussion.
Abstract: Diplomová práce byla věnována zkoumání a studiu využití moderních výukových metod ve waldorfských školách. Díky studiu speciální literatury, metodické přípravě a realizaci dvou projektů se nám podařilo splnit stanovené cíle. V této práci se zabýváme tradičními a moderními metodami výuky a poukazujeme na jejich praktické využití na waldorfských školách v 21. století.
Abstract in different language: This work was dedicated to the consideration and studying of the usage of modern teaching methods in the Waldorf schools. By studying of specialized literature, methodological preparation and running two projects, we were able to achieve our goals that we have set. Several parts of the master's work consider methodological foundations, traditional teaching methods, modern methods and point to their practical use in Waldorf schools in the 21st century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Z. Majerova RJ 2020.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Val_Majerova.pdfPosudek vedoucího práce764,18 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Sov_Majerova.pdfPosudek oponenta práce656,49 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Majerova.pdfPrůběh obhajoby práce221,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.