Title: Vliv pracovní polohy na lokální svalové zatížení předloktí u stárnoucí populace v průmyslové výrobě
Other Titles: The influence of working position on local forearm muscle load in an aging population in industrial production
Authors: Kába, Martin
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42507
Keywords: emg měření;ergonomie;svalové zatížení;stárnoucí populace;pracovní poloha.
Keywords in different language: emg measurement;ergonomics;muscle load;aging population;working position.
Abstract: Disertační práce se zaměřuje na měření lokální svalové zátěže předloketních svalů pomocí EMG přístroje. Celkovým záměrem je zpracování modelu závislosti mezi pracovní polohou a lokální svalovou zátěží svalů předloktí s ohledem na stárnoucí populaci v průmyslové výrobě. Jedním z cílů je určení konkrétních pracovních poloh, které při určité hmotnosti břemene mohou vést k degenerativním změnám.
Abstract in different language: Dissertation focuses on the measurement of local muscular stress of the forearm muscles using an EMG device. The overall aim is to develop a model of the dependence between the working position and the local muscular stress of the forearm muscles with regard to the aging population in industrial production. One of the goals is to determine specific working positions that can lead to degenerative changes at a certain load weight.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_KPV_DP_Kaba_28082020.pdfPlný text práce7,89 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kaba.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
posudky Kaba.pdfPosudek oponenta práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
zápisKába.pdfPrůběh obhajoby práce588,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.