Název: K jádru učitelské práce: o didaktickém přístupu učitelů k učebním úlohám v době koronakrize (průzkum mezi plzeňskými učiteli)
Další názvy: To the core of teacher work: on teachers' didactic approach to learning tasks in times of corona crisis (Pilsen teacher survey)
Autoři: Duffek, Václav
Kohout, Jiří
Kuberská, Markéta
Masopust, Pavel
Motlíková, Iva
Slavík, Jan
Stacke, Václav
Citace zdrojového dokumentu: DUFFEK, V. KOHOUT, J. KUBERSKÁ, M. MASOPUST, P. MOTLÍKOVÁ, I. SLAVÍK, J. STACKE, V.K jádru učitelské práce: o didaktickém přístupu učitelů k učebním úlohám v době koronakrize (průzkum mezi plzeňskými učiteli). Pedagogická orientace, 2020, roč. 30, č. 2, s. 184-191. ISSN 1211-4669.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Česká pedagogická společnost
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42962
ISSN: 1211-4669
Klíčová slova: učební úloha;koronakrize
Klíčová slova v dalším jazyce: learning task;corona crisis
Abstrakt: Tento příspěvek si klade za cíl shrnout základní poznatky o přístupu učitelů k přípravě a realizaci učebních úloh na začátku pandemie spojené s onemocněním COVID 19. Zaměřili jsme se na způsoby zadávání, realizace a hodnocení učebních úloh učitelé uplatňují během distančního způsobu výuky v různých oborech.
Abstrakt v dalším jazyce: The summary of the teacher’s basic approaches to the preparation and realization of learning tasks at the coronacrisis beginning is the main aim of this text. We are focusing on the way of the task’s assignments and on the teacher’s evaluation of pupil’s work across three different subjects.
Práva: © Česká pedagogická společnost
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMT)
Články / Articles (KNJ)
Články / Articles (KVK)
Články / Articles (CBG)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
14138-29267-1-SM.pdf248,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42962

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD