Title: Metodika vyšetřování trestného činu vraždy spáchané střelnou zbraní
Other Titles: The Methodology of Investigation the Crime of Murder Committed by Guns
Authors: Jáchymová, Denisa
Advisor: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43250
Keywords: trestný čin;trestní řízení;vyšetřování;vražda;balistika;kriminalistická balistika;zbraně;střelné zbraně;statistika;kriminalistická metodika.
Keywords in different language: crime;criminal proceedings;investigation;murder;ballistics;forensic ballistics;weapons;guns;statistics;criminalistic methodology.
Abstract: V této diplomové práci se věnuji především metodice vyšetřování trestného činu vraždy spáchané střelnou zbraní. Dále se věnuji stručnému historickému vývoji kriminalistiky, obecným otázkám kriminalistiky, metodice vyšetřování, kriminalistické balistice, identifikaci zbraně a střeliva. Za cíl v diplomové práci na téma metodika vyšetřování trestného činu vraždy spáchané střelnou zbraní je stanoveno systematické seznámení a strukturovaný popis metodiky vyšetřování této trestné činnosti a nastínění problematiky nezasvěcené osobě v této oblasti. Jako subcíl je stanovena analýza trestného činu vraždy, vyšetřování a prověřování, použití kriminalistických metod.
Abstract in different language: In this diploma thesis I mainly focus on the methodology of investigation of the crime of murder committed by guns. I also deal with brief historical development of criminology, general issues of criminology, methodology of investigation, forensic ballistics, identification of weapons and ammunition. The aim of the thesis on the methodology of the investigation of the crime of murder committed by firearms is to provide a systematic introduction and a structured description of the methodology of investigation of this crime and outline the issue of the uninitiated person in this area. A sub-objective is the analysis of the crime of murder, investigation and screening, the use of forensic methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. DENISA JACHYMOVA diplomova prace.pdfPlný text práce886,89 kBAdobe PDFView/Open
oponentni - Jachymova.pdfPosudek oponenta práce239,53 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouci_Jachymova.pdfPosudek vedoucího práce230,38 kBAdobe PDFView/Open
protokol Jachymova.pdfPrůběh obhajoby práce302,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.