Title: Pokuty
Other Titles: Fines
Authors: Blatnický, Rudolf
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43311
Keywords: pokuta;přestupek;přestupkové řízení;správní trest;ukládání pokut
Keywords in different language: fine;offense;misdemeanor proceedings;administrative punishment;imposition of fines
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá pojmem pokuty. První kapitola se věnuje pojmu přestupek, kde práce vysvětluje, co přestupek znamená a jaké znaky obsahuje. Další kapitola představuje přestupkové řízení a jeho jednotlivé procesní instituty. Dále práce vysvětluje, co jsou to správní tresty a jednotlivě se s každým z nich zabývá. Závěrečná kapitola se pak věnuje speciálně pokutám. Zmiňuje se zde do jaké výše lze pokutu uložit, a také kdo je příslušný jí ukládat.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the concept of a fines. The first chapter deals with the term offense, where the work explains what the offense means and what features it contains. The next chapter presents misdemeanor proceedings and its individual procedural institutes. Furthermore, the work explains what are administrative punishments and deals with each of them individually. The final chapter then deals about specifically fines. It mentions to what extent a fine can be imposed, and also who is competent to impose it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pokuty (Rudolf Blatnicky).pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Blatnicky BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce586,22 kBAdobe PDFView/Open
Blatnicky BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce554,65 kBAdobe PDFView/Open
Blatnicky BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce290,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.