Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorMajer, Jaroslav
dc.contributor.refereeSequensová Helena, Mgr.
dc.date.accepted2021-5-17
dc.date.accessioned2021-05-31T13:41:31Z-
dc.date.available2020-3-29
dc.date.available2021-05-31T13:41:31Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier87531
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43319
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje a porovnává nejprve principy etiky obecně a poté v souvislostech s veřejnou správou a právním státem. Zároveň se zabývá přesným a úplným popisem samosprávy jako základní struktury veřejné správy. Porovnávány jsou funkční a organizační principy a poukazováno na problémy, které v této oblasti samospráva obsahuje. Uvedeny jsou příklady, kdy může docházet k neetickému jednání, které se může promítnout dokonce i v trestně právní roviněcs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectsamosprávacs
dc.subjectetikacs
dc.subjectetický kodexcs
dc.subjectkorupcecs
dc.titleEtika úředního jednánícs
dc.title.alternativeEthics of public administrationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis describes and compares the principles of ethics in general and then in connection with public administration and the rule of law. It deals with an accurate and complete description of self-government as the basic structure of public administrativ, too. Functional and organizational principles are compared and the problems that the local government contains in this area are pointed out. Examples are given where unethical conduct can occur, which can be reflected even at the criminal law sanctions.en
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedself-governmenten
dc.subject.translatedethicsen
dc.subject.translatedethics codeen
dc.subject.translatedcorruptionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etika uredniho jednani- bakalarska prace, Majer.pdfPlný text práce923,5 kBAdobe PDFView/Open
Majer BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce590,29 kBAdobe PDFView/Open
Majer BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce725,39 kBAdobe PDFView/Open
Majer BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce290,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.