Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Appl, Zdeněk
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43320
Keywords: vyvlastnění;zákon;majetek;řízení;omezení
Keywords in different language: expropriation;law;property;management;limitations
Abstract: Tato bakalářská práce by měla důkladně rozebrat problematiku vyvlastnění a s ním spojeného vlastnictví. Měla by čtenáři poskytnout určitý vhled do tématu vyvlastnění a do náležitostí s ním spojených. Postupně se budu snažit pochopitelně vylíčit co pojem vyvlastnění obsahuje, jakým prošel vývojem a jak samotný proces vyvlastnění probíhá včetně veškerých náležitostí, které jsou s tímto tématem neodmyslitelně spojeny.
Abstract in different language: This bachelor thesis should thoroughly analyze the issue of expropriation and with it joint ownership. It should give the reader some insight into the topic of expropriation and into essentials associated with it. Gradually, I will try to understand, of course, what the concept of expropriation it contains how it underwent development and how the process of expropriation itself takes place, including all essentials that are inextricably linked to this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vyvlastneni Zdenek Appl.pdfPlný text práce393,62 kBAdobe PDFView/Open
Appl - posudek II. VP.pdfPosudek vedoucího práce608,3 kBAdobe PDFView/Open
Appl - protokol II..pdfPrůběh obhajoby práce340,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.