Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKanta, Jaroslav
dc.contributor.refereeSpurná Kristýna, JUDr.
dc.date.accepted2021-5-18
dc.date.accessioned2021-05-31T13:41:36Z-
dc.date.available2020-3-31
dc.date.available2021-05-31T13:41:36Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-30
dc.identifier84966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43330
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o vedlejších doložkách v závěti, které byli vždy součástí českého právního řádu, avšak v některých zákonících s určitými omezeními. Cílem práce je provést komplexní analýzu vedlejších doložek v závěti s použitím relevantní literatury a judikatury. V práci je osvětlen historický vývoj a změny v právních řádech na našem území. Pozornost je věnována zejména úpravě vedlejších doložek v zákoně č. 89/2012 Sb. a institutům s nimi souvisejícími. Součástí diplomové práce je také pořízení pro případ smrti jako obecné vymezení okruhu situací, kdy je možné vedlejší doložky v závěti využít.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvedlejší doložkycs
dc.subjectpodmínkacs
dc.subjectpříkazcs
dc.subjectdoložení časucs
dc.subjectzávěťcs
dc.subjectvykonavatelcs
dc.subjectsprávcecs
dc.subjectsvěřenské nástupnictvícs
dc.titleVedlejší doložky závětics
dc.title.alternativeClauses of Lesser Importance in a Testamenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with subordinate clauses in wills, that were always a part of the Czech rule of law, however in some codes with certain restrictions. The goal of this work is to conduct a complex analysis in subordinate clauses in wills using relevant literatures and case laws. This work enlightens the historical development and changes in these rules of law in our country. A lot of attention is given to the subordinate clauses in law n. 89/2012 col. and institutions relevant to them. Included in the diploma thesis, is also the acquisition in case of death as a common delimitation in a circle of situations, when is possible to use subordinate clauses in wills.en
dc.subject.translatedsubordinate clausesen
dc.subject.translatedconditionen
dc.subject.translateddirectionen
dc.subject.translatedtime limiten
dc.subject.translatedtestamenten
dc.subject.translatedexecutoren
dc.subject.translatedthe administratoren
dc.subject.translatedtrust successionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace_Vedlejsi-dolozky-v-zaveti_Jaroslav-Kanta.pdfPlný text práce929,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kanta.pdfPosudek oponenta práce130,88 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kanta.pdfPosudek vedoucího práce36,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kanta.pdfPrůběh obhajoby práce275,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.