Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtork, Lukáš
dc.contributor.refereeWipplinger Eduard, JUDr.
dc.date.accepted2021-5-10
dc.date.accessioned2021-05-31T13:41:56Z-
dc.date.available2020-3-11
dc.date.available2021-05-31T13:41:56Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-1
dc.identifier84920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43431
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá institutem trestního práva - dohodou o vině a trestu, která byla do českého právního řádu začleněna v roce 2012. Práce popisuje podmínky a průběh sjednávání dohody a proces jejího schvalování. Je zde také pojednáno o legislativním procesu, v jehož rámci byla dohoda o vině a trestu přijata. Práce obsahuje též porovnání s právní úpravou dohody o vině a trestu na Slovensku a analýzu aktuální míry využití dohody v české aplikační praxi.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdohoda o vině a trestucs
dc.subjectodkloncs
dc.subjectstátní zástupcecs
dc.subjectobviněnýcs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjectobžalobacs
dc.titleDohoda o vině a trestucs
dc.title.alternativePlea bargainen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the institute of criminal law - an agreement on guilt and punishment, which was incorporated into the Czech legal system in 2012. The thesis describes the conditions and course of negotiating the agreement and the process of its approval. It also discusses the legislative process in which an agreement on guilt and punishment was adopted. The thesis also contains a comparison with the legal regulation of the agreement on guilt and punishment in Slovakia and an analysis of the current level of use of the agreement in Czech application practice.en
dc.subject.translatedplea bargainen
dc.subject.translateddiversionen
dc.subject.translatedpublic prosecutoren
dc.subject.translateddefendanten
dc.subject.translatedcriminal procedure codeen
dc.subject.translatedindictmenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lukas Stork.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Stork.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Stork.pdfPosudek oponenta práce60,79 kBAdobe PDFView/Open
pr.ob. Stork.pdfPrůběh obhajoby práce257,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.