Title: Advokacie, notářství a soudnictví na Sokolovsku v letech 1850-1938
Other Titles: Advocacy, notary and judiciary in Sokolov region in the years 1850-1938
Authors: Procházka, Jan
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43453
Keywords: advokacie;advokátní řád;notářství;notářský řád;soudnictví;soudní organizace;sokolov;kraslice;loket;nejdek;osobnosti
Keywords in different language: advocacy;advocacy order;notary;notarial order;judiciary;judicial system;sokolov;kraslice;loket;nejdek;significant personalities
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje advokacii, notářství a soudnictví na Sokolovsku mezi lety 1850 - 1938. Nejprve je popsán vznik a postupný vývoj těchto profesí a obecná právní úprava, platná na území českých zemí v tomto časovém období. V další části práce je popsána historie regionu a organizace výkonu advokacie, notářství a soudnictví na Sokolovsku v letech 1850 - 1938. Za tímto účelem jsou blíže představeni příslušníci těchto právnických profesí, kteří na Sokolovsku v těchto letech působili.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with advocacy, notaries and the judiciary in Sokolov region in the years 1850 - 1938. At first, the origin and development of these professions and also the general legislation in the Czech lands at that time are described. The next part of the thesis describes the history of the region and the organization of advocacy, notary and judiciary in the Sokolov region in 1850 - 1938. For this purpose, members of these lawyer professions who worked in the Sokolov region in those years are introduced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Advokacie, notarstvi a soudnictvi na Sokolovsku v letech 1850 - 1938.pdfPlný text práce8,02 MBAdobe PDFView/Open
DP - Prochazka Jan.pdfPosudek vedoucího práce727,9 kBAdobe PDFView/Open
OP - Prochazka Jan.pdfPosudek oponenta práce669,03 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Prochazka Jan.pdfPrůběh obhajoby práce513,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.