Title: Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích
Other Titles: Offenses under the Roads Act
Authors: Šmejkalová, Alena
Advisor: Balounová Jana, JUDr. Ph.D.
Referee: Kopecký Martin, Prof. JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43472
Keywords: přestupek;pozemní komunikace;reklamní zařízení;obecné užívání;správní tresty;přestupkové řízení
Keywords in different language: offense;road;advertising equipment;general use;administrative penalties;offense proceedings
Abstract: Diplomová práce se zabývá přestupky podle zákona o pozemních komunikacích. Věnuje se rozboru přestupků spojených s obecným užíváním pozemních komunikací a rozboru přestupků spojených s reklamními zařízeními. Zmiňuje odchylky a specifika přestupkového řízení ve spojení s přestupky podle zákona o pozemních komunikacích a ukazuje správní tresty, které mohou být za tyto přestupky uloženy.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with offenses under the Roads Act. It deals with the analysis of offenses associated with the general use of roads and offenses associated with advertising equipment. It mentions deviations and specifics of offense proceedings in connection with offenses under the Roads Act and shows the administrative penalties that may be imposed for these offenses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Alena Smejkalova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
DP-Smejkalova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce40,02 kBAdobe PDFView/Open
DP-Smejkalova-Balounova.pdfPosudek vedoucího práce43,99 kBAdobe PDFView/Open
DP-Smejkalova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce531,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.