Title: Organizace řízení činnosti a provozu ve vybraném subjektu
Authors: Hálová, Hana
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Sadílek Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43561
Keywords: organizace firmy;řízení činnosti;řízení provozu;interní systémy v kfc
Keywords in different language: company organization;activity management;operational management;internal systems in kfc
Abstract: Předložená práce je zaměřena na organizaci řízení činnosti a provozu v KFC. Cílem teoretické části je vytvoření teoretické podkladu pro problematiku managementu, řízení organizace. Cílem praktické části byla analýza dotazníkového šetření na kvalitu vedení provozní činnosti z pohledu zaměstnanců společnosti KFC. Závěr této práce se věnuje vyhodnocení dotazníkového šetření ve vybrané společnosti a následně doporučení případných návrhů na zlepšení stávající situace vedení. Získané informace byly předány společnosti jakožto doporučení pro zvýšení kvality vedení a řízení provozu.
Abstract in different language: The presented work is focused on the organization of activity management and operation in KFC. The aim of the theoretical part is to create a theoretical basis for issues of management, management of the organization. The aim of the practical part was the analysis of a questionnaire survey on the quality of operational management from the perspective of KFC employees. The conclusion of this work is devoted to the evaluation of a questionnaire survey in a selected company and then the recommendation of possible proposals to improve the current situation of management. The information obtained was passed on to the company as a recommendation for improving the quality of management and operations management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Organizace rizeni cinnosti a provozu v KFC_Halova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Halova_Hana_v.pdfPosudek vedoucího práce156,53 kBAdobe PDFView/Open
Halova_Hana_o.pdfPosudek oponenta práce171,83 kBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti o zverejneni KP.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP79,06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Halova_Hana_p.pdfPrůběh obhajoby práce77,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.