Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠipla, Václav
dc.contributor.refereeSkřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-10
dc.date.accessioned2021-06-25T12:30:22Z-
dc.date.available2020-6-15
dc.date.available2021-06-25T12:30:22Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier84493
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43741
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá postojem Eisenhowerovy administrativy vůči Indočíně v první polovině roku 1954. Spojené státy se totiž ocitly počátkem téhož roku v situaci, které se snažily v minulých letech zabránit. Závěr berlínské konference z února 1954 totiž zařadil na program dalšího mezinárodního jednání otázku neutuchajícího konfliktu v Indočíně, jenž se viditelně vyvíjel v neprospěch Francie. Začátkem května se tak měly ve švýcarské Ženevě sejít delegace zainteresovaných států v regionu, aby nalezly cestu k obnově míru mezi všemi národy účastnící se tohoto konfliktu. Cíle předkládané diplomové práce jsou dvojího charakteru. Zaprvé: analýza přístupu Eisenhowerovy administrativy k indočínskému konfliktu a ženevské konferenci v první polovině roku 1954. Zadruhé: pokus o přehodnocení vnímání tehdejší zahraniční politiky Spojených států a její snahy vojensky internovat v Indočíně. Ačkoliv je problematika účasti Američanů ve vietnamské válce v zámoří stále živým, ale také kontroverzním tématem, v americké historiografii nebyla doposud věnována dostatečná pozornost působení Spojených států na konferenci v Ženevě, přestože je tato událost vnímána jako odraz Eisenhowerovy politiky vůči Indočíně. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, které se zabývají postupným vývojem stanoviska Washingtonu vůči konferenci v Ženevě.cs
dc.format168 s. (290 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectženevacs
dc.subjectkonferencecs
dc.subject1954cs
dc.subjectindočínacs
dc.subjecteisenhowercs
dc.subjectdien bien phucs
dc.subjectunited actioncs
dc.subjectjohn foster dullescs
dc.titlePostoj Spojených států na konferenci v Ženevě o Indočíně v roce 1954cs
dc.title.alternativeThe Position of the United States at the Geneva Conference on Indochina in 1954en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this Master's thesis is to analyze the attitude of the Eisenhower administration towards Indochina in the first half of 1954. The United States found itself in the situation at the beginning of the same year, which it tried to prevent in previous years. The end of the Berlin Conference in February of the year 1954 placed on the agenda of further international negotiations the issue of the ongoing conflict in Indochina, which was visibly developing to the detriment of France. In early May, delegations from interested countries in the region were to meet in Geneva, Switzerland, to find a way to restore peace between all the nations involved in the conflict. The aims of the this Master's thesis are of a dual nature. First, an analysis of the Eisenhower administration's approach to the Indochina conflict and the Geneva Conference in the first half of 1954. Second, an attempt to rethink the perception of then-US foreign policy and its efforts to intervation in Indochina. Although the issue of American participation in the Vietnam War overseas is still a living but also controversial topic, American historiography has not yet received sufficient attention to United States action at the Geneva Conference, although this event is seen as a reflection of Eisenhower's policy toward Indochina. The thesis is divided into three chapters, which deal with the gradual development of Washington's position to the Geneva Conference.en
dc.subject.translatedgenevaen
dc.subject.translatedconferenceen
dc.subject.translated1954en
dc.subject.translatedindochinaen
dc.subject.translatedeisenhoweren
dc.subject.translateddien bien phuen
dc.subject.translatedunited actionen
dc.subject.translatedjohn foster dullesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Sipla Vaclav, Konferce v Zeneve 1954.pdfPlný text práce7,83 MBAdobe PDFView/Open
Sipla - posudek O.pdfPosudek oponenta práce802 kBAdobe PDFView/Open
Sipla - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce822,08 kBAdobe PDFView/Open
Sipla - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce487,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.