Title: Matematika všude kolem nás
Other Titles: Mathematics all around us
Authors: Pelánová, Kristýna
Advisor: Frank Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44355
Keywords: praktické pojetí matematiky na 1. stupni;vymezení praktické matematiky v rvp;analýza praktických úkolů v řadách učebnic;téma finanční gramotnost;práce s daty diagramy a grafy;jednotky a jejich převody;tvorba pracovních listů
Keywords in different language: practical conception of mathematics at primary school;delimitation of practical mathematics in the fep ee;analysis of practical tasks in series of schoolbooks;financial literacy;working with data;diagrams and charts;units and conversions;creation of worksheets
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá praktickou koncepcí v didaktice matematiky. Popisuje praktickou výuku matematiky v průběhu historie i v současnosti. Práce je zaměřena na 3 témata - finanční gramotnost, práce s daty, diagramy a grafy a jednotky s jejich převody. Tato témata se analyzují v kurikulárním dokumentu RVP se zaměřením na konkrétní výstupy a učivo, ale i v učitelské praxi ve vybraných řadách učebnic (Nakladatelství Fraus a NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.) Charakterizují se typy úkolů spojených s tématy se zacílením na praktické úlohy v učebnicích pro 3. až 5. ročník. Cílem práce je vytvoření pracovních listů obsahující zásobu dalších praktických úkolů k vybraným tématům. V pracovních listech jsou zavedeny úkoly, které žáky učí dovednostem potřebných pro život, vycházejí z reálných situací anebo mají motivační roli a vedou k uvědomění, že matematiku můžeme nalézt všude kolem nás.
Abstract in different language: The theme of this thesis is the practical conception of didactics of mathematics. It depicts the practical teaching of mathematics during the past and the present. The work focuses on three topics - financial literacy, working with data, diagrams and charts and units and conversions. These topics can be found in the FEP curriculum document with a focus on specific outputs and curriculum but also teaching practice in selected series of schoolbooks (Nakladatelství Fraus and NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.). They describe the types of tasks related to specific topics with an emphasis on practical exercises in school textbooks for the 3rd to 5th grade. The goal of this work is to form worksheets containing a supply of practical tasks related to specific topics. The exercises in the worksheets are supposed to teach pupils essential life skills, are based on real-life situations or have a motivational role and lead to the realisation that maths surrounds us.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Matematika_vsude_kolem_nas-PELANOVA_Kristyna.pdfPlný text práce10,61 MBAdobe PDFView/Open
HV-DP - Pelanova - Mat kolem nas.pdfPosudek vedoucího práce211,47 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce43,3 kBAdobe PDFView/Open
Pelanova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce416,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.