Title: Environmentální výchova a možnosti jejího začlenění do hodin matematiky na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Possibilities of integrating environmental education in teaching mathematics at the 1st stage of elementary school
Authors: Mamráková, Andrea
Advisor: Frank Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44360
Keywords: matematika a její aplikace;1. stupeň zš;environmentální výchova;učebnice;pracovní listy
Keywords in different language: mathematics and its applications;1st stage of elementary school;environmental education;textbooks;worksheets
Abstract: Diplomová práce se zabývá začleněním Environmentální výchovy do hodin matematiky na 1. stupni ZŠ. V práci jsme objasnili pojmy s tématem související a popsali jsme charakteristiku předmětu i průřezového tématu. Z hlediska environmentální tematiky jsme analyzovali vybrané řady učebnic a provedli jejich komparaci. Řady učebnic reprezentují publikace vydané v jednotlivých desetiletích. V praktické části jsme se soustředili na tvorbu vlastních pracovních listů zaměřených na procvičení matematického učiva a řešení aktuálních environmentálních problémů.
Abstract in different language: In this thesis, we have been integrating Environmental Education into mathematics at the 1st stage of elementary school. In this work, we have clarified terms related to the topic and characterised mathematics and Environmental Education. We have analysed a selected series of textbooks and compared them in this view. The series of textbooks represent publications published in individual decades. In the practical part, we have created worksheets, which are focused on practising mathematics curriculum and solving current environmental problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-environmentalni_vychova_v_matematice-MAMRAKOVA_Andrea.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce43,37 kBAdobe PDFView/Open
HV-DP - Mamrakova - Envr v M.pdfPosudek vedoucího práce214,05 kBAdobe PDFView/Open
Mamrakova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce512,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.