Title: Výhody snížené hmotnosti frézovací hlavy
Other Titles: Advantages of reduced milling head weight
Authors: Kučera, Petr
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Bakša Tomáš, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44417
Keywords: aditivní technologie;3d tisk;fréza;kraken;zatížení vřetena
Keywords in different language: additive technology;3d printing;cutter;kraken;spindle load
Abstract: Práce je zaměřena na frézy vyrobené aditivní technologií. Je zde popsán princip této technologie a také výhody a nevýhody takto vyrobených fréz oproti těm konvenčním, a to i na konkrétních výpočtech zatížení jednotlivých typů fréz. Bylo zjištěno, že odlehčená fréza ušetří zhruba 73 % výkonu motoru, což znamená podstatné snížení nákladů na energii. Výsledky práce mohou být použity v technologických firmách, které hledají levnější a efektivnější řezné nástroje.
Abstract in different language: The work is focused on cutters made with additive technology. It describes the principle of this technology and also the advantages and disadvantages of such cutters compared to conventional ones, even on specific load calculations of individual types of cutters. It has been found that a lightweight cutter saves about 73% of engine power, which means a significant reduction in energy costs. The results of the work can be used in technology companies that are looking for cheaper and more efficient cutting tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kucera.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho BP_Kucera.pdfPosudek vedoucího práce456,39 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Kucera.pdfPosudek oponenta práce586,05 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Kucera.PDFPrůběh obhajoby práce490,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.