Title: Ergonomická analýza výrobních pracovišť s využitím digitálních modelů člověka
Other Titles: Ergonomic analysis of production workplaces with digital human models utilisation
Authors: Kalčíková, Kateřina
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Uldrych Petr, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44448
Keywords: ergonomie;ergonomické pracoviště;ergonomické metody;rula;nv361/2007 sb.;ergonomické nástroje;captiv;tecnomatix jack
Keywords in different language: ergonomics;ergonomic workplace;ergonomic methods;rula;nv361/2007 sb.;ergonomic tools;captiv;tecnomatix jack
Abstract: Diplomová práce obsahuje ergonomickou analýzu současného svařovacího pracoviště včetně návrhů na jeho vylepšení. Při zpracování studie byl využit biomechanický systém CAPTIV a software pro hodnocení ergonomických rizik Tecnomatix Jack. Dále bylo při zpracování provedeno hodnocení s pomocí ergonomické analýzy RULA nebo dle české legislativy.
Abstract in different language: The diploma thesis contains an ergonomic analysis of the current welding workplace, including suggestions for its improvement. The CAPTIV biomechanical system and Tecnomatix Jack software for ergonomic risk assessment were used in the study. Furthermore, the evaluation was performed with the help of ergonomic analysis RULA or according to Czech legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kalcikova Katerina.pdfPlný text práce10,24 MBAdobe PDFView/Open
DP Kalcikova posudek_oponenta.docxPosudek oponenta práce66,9 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hodnoceni_vedouciho_Kalcikova.docxPosudek vedoucího práce74,4 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_DP_Kalcikova14062021164228.pdfPrůběh obhajoby práce411,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.