Title: Ergonomické analýzy u handicapovaných sportovců
Other Titles: Ergonomic analyses of handicapped athletes
Authors: Haas, Jakub
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44456
Keywords: ergonomie;analýza;handicap;sport
Keywords in different language: ergonomics;analysis;handicap;sport
Abstract: Diplomová práce se zabývá uplatněním ergonomických poznatků v prostředí handicapovaných sportovců. V první části práce se nachází teoretické informace o ergonomii, sportu a handicapu. V druhé části se nachází popis výstroje para hokejistů, popis použitého měřícího přístroje, zkušební a ostré měření a následné vyhodnocení získaných výsledků, které budou předané české para hokejové reprezentaci.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the application of ergonomic knowledge in the environment of handicapped athletes. The first part of the thesis contains theoretical information about ergonomics, sports and handicap. The second part contains a description of the equipment of para hockey players, a description of the measuring device used, test and sharp measurements and subsequent evaluation of the obtained results, which will be handed over to the Czech para hockey team.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jakub_Haas.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
Haas Hodnoceni_vedouciho_DP.docxPosudek vedoucího práce73,88 kBMicrosoft Word XMLView/Open
posudek_oponenta_Haas.docxPosudek oponenta práce66,69 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_DP_Haas14062021162839.pdfPrůběh obhajoby práce505,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.