Title: Realizace ironie v českých překladech povídek Taťjany Tolsté
Other Titles: Irony realization in the translations of Tatiana Tolstaya's short novels to Czech language
Authors: Kumpan, Valeriia
Advisor: Artemov Andrej, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44740
Keywords: ironie;ruská literatura;překlad;český jazyk;povídky;taťjana tolstaja
Keywords in different language: irony;the russian literature;translation;czech language;stories;tatyana tolstaya
Abstract: Bakalářská práce Realizace ironie v českých překladech povídek Taťjany Tolsté se věnuje pojetí ironie v tvorbě významné současné ruské spisovatelky. Hlavní pozornost je zaměřená na ironickou složku v povídkách Taťjany Tolsté. Autorka se dotýká současných problémů ve společnosti, vymezuje pro tuto dobu příznačné postavy, i proto její tvorba je charakteristická pro ruskou literaturu a kulturu konce 20. a začátku 21. století. Ironie hraje důležitou roli v jazykovém stylu povídek spisovatelky. Prózy Taťjany Tolsté jsou málo přeložené do češtiny. V češtině existuje jediná sbírka autorčiných textů. Tato bakalářská práce stanoví jako vedlejší cíl i částečnou popularizaci tvorby Taťjany Tolsté.
Abstract in different language: The bachelor's work ?Irony realization in the translations of Tatyana Tolstaya's short novels to Czech language? considers the concept of irony in the literary works of a famous contemporary Russian writer. The main attention is paid to the ironic component in the stories of Tatyana Tolstaya. The author examines the current problems of society, presents the typical characters of this period. Therefore, the work of Tolstaya is also characteristic of the Russian literature and culture of the late 20th and early 21st centuries. Irony plays an important role in the linguistic style of the writer's stories. The prose of Tatyana Tolstaya was not massively translated into Czech. There is only one collection of texts of the author in Czech. In the bachelor's work a partial popularization of the literary works of Tatyana Tolstaya is presented as a secondary task.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kumpan Valeriia_BP.pdfPlný text práce705,77 kBAdobe PDFView/Open
Scan_Pos_ved_Art_Kumpan.pdfPosudek vedoucího práce729,06 kBAdobe PDFView/Open
Scan_Pos_opon_Sov_Kumpan.pdfPosudek oponenta práce692,78 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Kumpan.pdfPrůběh obhajoby práce229,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.