Title: Interaktivní nástroje pro výpočet vícerozměrných regionů robustní stability
Other Titles: Interactive tools for computing multi-dimensional robust stability regions for simple controllers
Authors: Žán, Vilém
Advisor: Čech Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Kubíček Karel, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44769
Keywords: teorie řízení;pid regulace;regiony robustní stability;nyquistova křivka;matlab;gui;multikriteriální optimalizace
Keywords in different language: control theory;pid control;robust stability regions;nyquist curve;matlab;gui;multi-criteria optimization
Abstract: Cílem této práce je seznámení se s teorií regionů robustní stability, analyzování dostupných nástrojů pro návrh jednoduchých regulátorů a spojení těchto znalostí při vytváření grafického uživatelského rozhraní pro design těchto regulátorů. V první části práce je vysvětlena teorie řízení a teorie regionů robustní stability. V druhé části práce je analyzovaný současný stav online nástrojů pro návrh regulátorů. Poté jsou analyzovány možnosti návrhu regulátorů v softwaru Matlab. Ve třetí části práce je popsána implementace vlastního navrženého uživatelského rozhraní. Do uživatelského rozhraní je zahrnuta možnost provést multikriteriální optimalizaci. V poslední části práce je validována správná činnost vyvinutého rozhraní na vybraných příkladech.
Abstract in different language: The aim of this thesis is understanding and describing the theory of robust stability regions, analysis of available simple controller tuning tools, and the combination of this knowledge in order to develop a graphical user interface for the design of these controllers. In the first part of the thesis, the control theory and the robust stability regions theory is explained. The second part focuses on analysis of the state of the current online controller design tools. Next, the possibilities of controller design in the Matlab software are analyzed. In the third part, the implementation of the designed user interface is described. The ability to perform multi-criteria optimization is included in the user interface. In the final part of this thesis, the correct functionality of the developed interface is validated on selected examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZAN-BP.pdfPlný text práce7,13 MBAdobe PDFView/Open
zan-v.pdfPosudek vedoucího práce611,75 kBAdobe PDFView/Open
zan-o.pdfPosudek oponenta práce794,95 kBAdobe PDFView/Open
zan-p.pdfPrůběh obhajoby práce179,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.