Title: Čeští vysokoškolští studenti v zahraničí
Other Titles: Czech University students going abroad
Authors: Černá, Klára
Advisor: Horová, Helena
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4508
Keywords: mobilita;boloňský proces;program celoživotního vzdělávání;mezinárodní spolupráce;zahraniční zkušenost;vyměnný program;mobilita
Keywords in different language: mobility;bologna process;lifelong learning programme;international cooperation;foreign experience;exchange programme;mobility
Abstract: Bakalářská práce Čeští vysokoškolští studenti v zahraničí popisuje možnosti studia a práce v zahraničí, které mají studenti vysokých škol. Popisuje podporu studentských mobilit v rámci Evropské unie a programy v České republice. Popisuje podrobněji program Erasmus. Jsou zde uvedeny mobility v rámci Západočeské univerzity. Součástí je také průzkum mezi studenty a personálními agenturami zjišťující vliv zahraniční zkušenosti na osobnost studenta.
Abstract in different language: Bachelor thesis Czech university students going abroad describes the possibilities of university students to study or work abroad. Thesis describes the support of mobilities done by European Union and the programmes in Czech Republic. It describes in detail programme Erasmus. Mobility within University of West Bohemia is mentioned. One of the parts is a survey whose aim is to find out the influence of foreign experience on the personality of student.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cerna_BP_2012.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
File0010.PDFPosudek vedoucího práce401,44 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPosudek oponenta práce364,96 kBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPrůběh obhajoby práce215,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.